ปฏิญาณ ประเสริฐผล.

'มนุษย์' เกิดมาทำไม? (เราเกิดมาเพื่อ...) = Why are human born? / Why are human born? ปฎิญาณ ประเสริฐผล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020] - 306 หน้า : ภาพประกอบ.

ส่วนที่ 1 มีอะไรอยู่ในมนุษย์ -- ส่วนที่ 2 มีอะไรอยู่ในสังคม -- ส่วนที่ 3 เมื่อมนุษย์ออกไปสู่สังคม -- ส่วนที่ 4 ออกแบบการให้ สร้าง Big Why ของตนเอง -- ส่วนที่ 5 กรณีศึกษา -- ส่วนที่ 6 บริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต.

หนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยความลับของมวลมนุษยชาติที่ถูกอำพรางมากว่าสองล้านปี เรียนรู้ชีวิตก่อนที่คุณจะผิดพลาดหนัก มีโอกาสประสบความสำเร็จเร็วขึ้นอย่างน้อย 10 ปี เพราะมีมุมมองต่อชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้จะช่วยให้คุณค้นพบเส้นทาง หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว คุณจะเลิกเบื่อกับชีวิตและขับเคลื่อนชีวิตสู่จุดมุ่งหมายด้วยแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด นั่นคือพลังจากความสงบภายในที่ไม่มีวันมอดดับ อันจะทำให้คุณใช้เวลาชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะงดงาม (Beautiful State) มากกว่าสภาวะเป็นทุกข์ (Suffering State)

9786165724579 6165724574


880-05 -- มนุษยชาติ.
มนุษย์. -- 880-06
880-07 -- มนุษย์ (พุทธศาสนา)

BJ1533.ม3 / ป36 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544