ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 2461-2546.

โอรสลับพระเจ้าตาก. - พระนคร, โอเดียนสโตร์, 2509. - 255 หน้า. ภาพประกอบ.


นครศรีธรรมราช (น้อย), เจ้าพระยา, 2319-2381.
กำแหงสงคราม, เจ้าพระยา, 2323-2388.


ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.5 / .ณ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544