เฉลิมพงษ์ คงเจริญ.

เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น = Introduction to financial econometrics / Introduction to financial econometrics เฉลิมพงษ์ คงเจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 9, 232 หน้า : ภาพประกอบ.

พร้อมตัวอย่างการใช้โปรแกรม R.

9786163147424 6163147421


การเงิน -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ. -- 880-05
เศรษฐมิติ. -- 880-06

HG106 / .ฉ74 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544