พิธา ลิ้มเจริญรัตน์.

วิถีก้าวไกล / พิธา ลิ้มเจริญรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021] - 23, 308 หน้า : ภาพสีประกอบ.

หนังสือที่รวบรวมการอภิปรายครั้งสำคัญในสภาของ "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" หัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้นำทางการเมืองไทยที่สำคัญคนหนึ่งของยุคสมัย ผู้อ่านจะได้เห็นถึงวิธีคิดและวิธีการจัดการในแบบของพิธา ผ่านโจทย์ยาก ๆ ในการพัฒนาประเทศหลายโจทย์ ไม่ว่าจะเป็น โจทย์เศรษฐกิจ โจทย์การเมือง และโจทย์ไทยหลังโควิด ล้วนแต่เป็นโจทย์ใหญ่และยาก ต้องอาศัยเจตจำนงที่มุ่งมั่น ความกล้าหาญทางการเมือง ความเข้าใจและความเท่าทันโลก และมีเสน่ห์ในการดึงพลังของผู้คนออกมาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน คุณสมบัติเหล่านี้ในตัว "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เขาเหมาะสมในเวลานี้ที่จะแก้โจทย์ 3 โจทย์ของประเทศไทย

9786165861212 6165861210


พิธา ลิ้มเจริญรัตน์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง. -- 880-05

JQ1745 / .พ643 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544