สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์.

เขียนจีนให้เป็นไทย / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021] - 20, 355 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

1. นวภูมิทัศน์วิชาการ: สังคมศาสตร์สงครามเย็น ไทยศึกษา และคนจีน -- 2. การเดินทางของ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ และหนังสือ 1 เล่ม -- 3. วงวิชาการไทยที่เพิ่งสร้างในยุคสงครามเย็น: สังคมศาสตร์ไทยและการศึกษาเกี่ยวกับคนจีนในไทย -- 4. และแล้ว "ชาตินิยมวิชาการ" ก็ปรากฏการก่อตัวของ "ชาตินิยมวิชาการ" กับการศึกษาคนจีนในประเทศไทย -- 5. เมื่อชาตินิยมวิชาการมาบรรจบ: ประวัติศาสตร์ในฐานะเครื่องมือการฑูตวิชาการในความสัมพันธ์ไทย-จีน กับการเขียนจีนให้เป็นไทย -- เมื่อวัตถุวิจัยพูดกลับ: มองไปให้พ้นชาติไทยเพื่อศึกษาชาติไทย.

9789740217527 9740217524


ชาวจีน -- ไทย. -- 880-05


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน. -- 880-06
จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย. -- 880-07

จีนศึกษา

DS570.จ6 / ส633 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544