ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) : กรณีราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องคดี / คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา : กรณีราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องคดี ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2564 [2021] - A-T, 499 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165778060 6165778062


ทนายความ -- คู่มือ. -- 880-06
คำฟ้อง -- ไทย. -- 880-07
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย. -- 880-08
คำขอ (กฎหมาย) -- ไทย. -- 880-09

KPT1630 / .ธ64 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544