ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

คู่มือทวนสอบ หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คู่มือทวนสอบ : หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ Absolute Law ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2564 [2021] - 254 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.

9786165823876 6165823874


ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย. -- 880-07
กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทย. -- 880-08
สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ. -- 880-09

KPT3405 / .ฐ363 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544