พิสิฐ ธรรมกุล, 2512-

เจาะหลักคดีผู้บริโภคในคดีแพ่ง : หลักเกณฑ์การฟ้อง การดำเนินคดี และการยื่นฎีกา = The principle of consumer protection civil prosecution, proceedings and Deka appeal / Principle of consumer protection civil prosecution, proceedings and Deka appeal พิสิฐ ธรรมกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปราจีนบุรี : กิจเกษมการพิมพ์, 2563 [2020] - 302 หน้า.
การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-05
วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย. -- 880-06

KPT3276 / .พ678 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544