ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 45, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2564). - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 783 หน้า.

9786165810470 6165810470


กฎหมายอาญา -- ไทย. -- 880-04

KPT3800 / .ป43 2564ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544