หลิว, หย่งเซิง.

ความคิดตัดสินชะตาชีวิต / ผู้เรียบเรียง หลิว หย่ง เซิง ; ผู้แปล อารีวรรณ วิริยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021] - iv, 182 หน้า.

ท่าทีทางความคิดคือ การอยู่ในโลกของการเรียนรู้ตื่น รู้แจ้ง สิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต ควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงท่าทีทางความคิดของคุณก่อน หากท่าทีทางความคิดของคุณเป็นความคิดที่เที่ยงตรง ทั้งยังมีพลังบวก เช่นนี้แล้วชะตาชีวิตของคุณก็เปลี่ยนเป็นความสว่างทันที แต่หากว่าคุณไม่จัดการท่าทีทางความคิดให้ดี สุดท้ายคุณก็คือคนที่พ่ายแพ้ ควรรู้ไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีทัศนคติในเชิงบวก และนำท่าทีทางความคิดในเชิงบวกนี้ไปปฏิบัติกับชีวิต หลักของความคิดตัดสินชะตาชีวิตนี้จะบอกหลักง่ายๆ เช่น.กล้าท้ารบกับสิ่งใหม่ๆ ,ขอบคุณคู่แข่งของคุณ,การสูญเสียก็คือการได้รับอย่างหนึ่ง,ความลำบากนั้นอยู่ไม่นาน ความหวังนั้นคิอนิรันดร์,พึ่งพาคนอื่น ไม่สู้พึ่งพาตนเอง,ความสำเร็จไม่เคยมีคำว่าสายเกินไป,บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน,อย่าบังคับให้โลกนี้มีความยุติธรรม. จงบอกให้โลกรู้ว่า คุณก็ทำได้.

9786168295113 6168295119


ความคิดและการคิด. -- 880-05
จิตวิทยาประยุกต์. -- 880-06
การดำเนินชีวิต. -- 880-07

BF441 / .ห46 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544