อธิภัทร มุทิตาเจริญ.

เศรษฐศาสตร์ภาษี = Economics of taxation / Economics of taxation อธิภัทร มุทิตาเจริญ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021] - xx, 207 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 70 . - โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 70. .

9786164076129 6164076129


ภาษีอากร -- แง่เศรษฐกิจ. -- 880-06
ภาษีอากร -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย. -- 880-07

HJ2315 / .อ364 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544