จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

โฉมหน้าศักดินาไทย / โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พัฒนาการของสังคมไทยอันท้าทายสายตาของรัฐ สมสมัย ศรีศูทรพรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 11. - กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด, 2561 [2018] - 288 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2517 ของ จักรานุกุลการพิมพ์.

"โฉมหน้าศักดินาไทย" เล่มนี้ เป็นบทวิเคราะห์แสดงภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติใหม่ ที่ขยายออกไปจากเดิม โดยใช้หลักวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของลัทธิมาร์กซิสต์ เปิดเปลือยถึงประวัติศาสตร์แห่งสังคมศักดินา ที่ถูกบิดเบือนอย่างจงใจมานับนาน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของชนชั้นศักดินาในฐานะ ศูนย์กลางของรัฐและสังคมไทย บทวิเคราะห์นี้มิใช่เพียงการเผยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเปี่ยมด้วยแรงสั่นสะเทือนเท่านั้น ทว่ายังเป็นดั่งแรงกระแทกรุนแรง ที่ขยายจักรวาลการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของไทย และเป็นคบไฟส่องนำไปสู่อนาคต มาศึกษาประวัติศาสตร์กันอย่างจริงจังหลากหลายมิติ เพื่อเกิดมุมมองสังคมไทนในอดีตที่หลากหลาย ใช้เป็นบทเรียนและขุมคลังทางปัญญาที่จะพัฒนาสังคมไทยต่อไป.

9786165145831 6165145833


ศักดินา. -- 880-06
ศักดินา -- ไทย. -- 880-07

JL111 / .จ63 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544