ความฝันโง่เขลาในโลกอันชาญฉลาด / กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์. - ปทุมธานี : นาคร, 2564 [2021] - 191 หน้า.

เรื่องที่ผ่านเข้ามาครั้งนี้หลากหลาย ทั้งแบบนิยม ทั้งเทคนิค ทั้งงานที่นำพาเราไปสู่โลกใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ และโลกที่ทำให้เราต้องตะลึงกับความจริงที่กำลังล้อเลียนมนุษย์และโลกอันชาญฉลาดนี้อย่างน่าขัน น่าชัง น่าเจ็บปวด น่าจะเป็นตัวแทนของเรื่องสั้นไทยสมัยใหม่ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาภาพโดยรวมของวรรณกรรมร่วมสมัยนี้ได้ โลกเดินหน้าได้ด้วยเรื่องเล่าซึ่งมีความหวังและความฝัน หากเราจะถ่อมตนว่าสิ่งที่กำลังคิดนี้แท้จริงแล้วอาจจะเป็นความฝันอันโง่เขลา แต่เมื่อถูกหลอมรวมอยู่ในโลกอันชาญฉลาดท่ามกลางข้อตกลงร่วมกัน โลกย่อมเดินทางไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย และในทางตรงกันข้ามหากความโง่เขลามาหลอมรวมกันแล้วนำเราไปสู่หายนะ เราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโลกไม่เคยถอยหลัง เรื่องเล่าของมนุษย์ มีแต่เข้มแข็ง ร่ำรวยสวยงามด้วยวิธีการและพลังแห่งภาษา จึงมีแต่ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับ โลกของเราเดินหน้าไปเช่นนั้น.

รวมเรื่องสั้นรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564.

9786168254349 616825434X

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544