วิเชียร อินทะสี.

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ : มองผ่านประเด็นการรวมประเทศ / วิเชียร อินทะสี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021] - x, 337 หน้า : ภาพประกอบ.

เมื่อผู้นำเกาหลีทั้งสองประชุมสุดยอดร่วมกันและภาพปรากฏในสื่อ ได้เรียกความสนใจอย่างมากจากสาธารณชน และเกิดการคาดคะเนว่าการรวมเกาหลี อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แต่สิ่งที่เป็นจริง กลับไม่เป็นไปเช่นนั้น เหตุผลประการสำคัญก็คือ ความเป็นมาของเกาหลีทั้งสองและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาถือว่าซับซ้อน การรวมกันแบบทันทีทันใดโดยใช้กำลังทหาร ดังการเกิดสงครามเกาหลี ก็เป็นที่ประจักษ์ถึงความล้มเหลว แม้การรวมเกาหลีเป็นความมุ่งหวังสำคัญของประชาชนและผู้นำเกาหลีทั้งสอง แต่เมื่อเกิดวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือขึ้น ทำให้ประเด็นการรวมเกาหลีอยู่ในระดับที่รองลงมา.

9786164262225 6164262224


ปัญหาการรวมเกาหลี. -- 880-05


เกาหลี -- ประวัติศาสตร์ -- ค.ศ.1864-1910. -- 880-06
เกาหลี -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ. -- 880-07
เกาหลี (เหนือ) -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เกาหลี (ใต้) -- 880-08
เกาหลี (ใต้) -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เกาหลี (เหนือ) -- 880-09

DS917.444 / .ว616 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544