วัลลภัช สุขสวัสดิ์.

การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021] - (ค-ฉ), 314 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

9786164261952 6164261953


รัฐศาสตร์ -- วิจัย. -- 880-05
วิจัยเชิงปริมาณ. -- 880-06

JA86 / .ว644 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544