สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์.

How to grow your service business : up ธุรกิจให้โตขึ้น 8 หลัก / สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ เขียน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : Short Cut, 2564 [2021] - 189 หน้า : ภาพประกอบ.

Chapter 1 Introduction : บทนำ -- Chapter 2 Fundamental เรื่องพื้นฐานที่ไม่พื้น ๆ -- Chapter 3 Designing Your Service : ออกแบบบริการของคุณ -- Chapter 4 Finding Clients : วิธีการค้นหาลูกค้าที่ใช่ -- Chapter 5 Delivering Service : เข้าใจเรื่องการส่งมอบบริการที่ดี -- Chapter 6 People : เรื่องของคน -- Chapter 7 Financial & Accounting : การเงินและการบัญชี -- Chapter 8 Other Recommendations For Growing Businesses : คำแนะนำอื่น ๆ สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต -- Chapter 9 Conclusion : บทส่งท้าย.

9786161844721 6161844729


880-05 -- อุตสาหกรรมบริการ -- การตลาด.
880-06 -- การจัดการอุตสาหกรรม.
880-07 -- การตลาด.
880-08 -- การขาย.

HD9980.5 / .ส673 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544