นิมิตรมงคล นวรัตน, ม.ร.ว., 2451-2491.

เมืองนิมิตรและชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง / ม.ร.ว. นิมิตรมงคล นวรัตน. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021] - 412 หน้า.

ชื่อเรื่องเดิม: ความฝันของนักอุดมคติ.

"เมืองนิมิตร" หรือนามเดิม "ความฝันของนักอุดมคติ" เป็นงานเขียนในรูปแบบนิยายเรื่องแรกของ "ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน" นักเขียนหนุ่มผู้ล่วงลับไปก่อนกาลเวลาอันควร กระนั้น แม้ท่านผู้เขียนจะจากโลกนี้ไปด้วยวัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกไม่นานนัก แต่ผลงานของท่านก็เป็นที่ประจักษ์ในคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อความรู้และความคิดของนักอ่าน โดยเฉพาะในสังคมปัญญาชนของไทยมาอย่างยาวนาน และเชื่อว่าจะยาวต่อเนื่องไปตลอดกาลสมัยที่มนุษยชาติยังคงรู้จักการอ่านการเขียนอยู่ หากวันนี้ท่านผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ได้รับรู้และได้เห็นว่าหนังสือเล่มนี้ ได้กลายมาเป็น "หมุดหมาย" หนึ่งของการเรียนรู้การอ่านทั้งในเชิงของวรรณกรรม และในแง่มุมของเอกสารทางความรู้ ความคิดของสังคมไทย ที่มันได้ทำหน้าที่ถ่ายสะท้อนมุมมองและความคิดของ "นักอุดมคติ" เฉกเช่นท่านได้อย่างซื่อสัตย์ และทรงพลังต่อการคิดการเขียนของนักอ่านและองค์ความรู้ในบ้านเรายิ่งนักแล้ว ก็เชื่อว่า ท่านผู้เขียนก็คงพอใจกับสิ่งที่ท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความรู้ความคิดของท่านแล้ว.

9786164371286 6164371287


นิมิตรมงคล นวรัตน, ม.ร.ว., 2451-2491.

DS570.6 / .น6 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544