คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง.

ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง? / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021] - 14, 265 หน้า : ภาพประกอบ.

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ.

บทนำ : การเมืองนัวเนียกับศาสนาไม่ว่าภารตะหรือสยาม -- พุทธธรรมกับการเมือง -- พราหมณ์-ฮินดูกับการเมืองและความศักดิ์สิทธิ์ -- ไสยศาสตร์กับการช่วงชิงความหมายในการเมืองไทย -- ข้อเสนอส่งท้าย : ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง.

9789740217589 9740217583


พุทธศาสนากับการเมือง. -- 880-05
ศาสนาฮินดูกับการเมือง. -- 880-06
ศาสนากับการเมือง. -- 880-07

BQ4570.ก55 / ค42 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544