กิตติศักดิ์ คงคา.

เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น ภาคพิเศษ / นายพินต้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : 13357, 2564 [2021] - 101 หน้า.

9786168296011 6168296018

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544