คดีเกี่ยวกับคำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) (ระหว่างไทยกับกัมพูชา). 8 มีนาคม ค.ศ. 2012 / คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา : Case concerning the request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). 8 March 2012 Response of the Kingdom of Cambodia : Response of the Kingdom of Cambodia : 8 March 2012 คำตอบของราชอาณาจักรกัมพูชา : 8 มีนาคม ค.ศ. 2012 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ = Case concerning the request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Response of the Kingdom of Cambodia : 8 March 2012 / International Court of Justice. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2564 [2021] - xiii, 142, 142 หน้า : แผนที่

คำแปลภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

เล่ม 1 เนื้อหา -- เล่ม 2 บัญชีภาคผนวก.

9786163410849 616341084X


ปราสาทเขาพระวิหาร.
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ--การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ.
Prasat Preah Vihear (Cambodia)
International Court of Justice--Trials, litigation, etc.


ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา. -- 880-07
กัมพูชา -- เขตแดน -- ไทย. -- 880-08
Thailand -- Boundaries -- Cambodia.
Cambodia -- Boundaries -- Thailand.

KZ1165 / .ค36 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544