ชเว, ฮเยอึน.

คนที่เก่งขึ้นทุกวันเขาทำงานด้วย Mindset แบบนี้ / ชเวฮเยอึน & จัสมิน ฮัน เขียน ; คุณาทัย อ่อนน้อม แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021] - 219 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: wokeudijain.

Work Design เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์จากการพบเจอคนทำงานมาอย่างหลากหลาย ในฐานะนักจิตวิทยาธุรกิจและนักวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการทำงาน พวกเขาค้นพบว่า 9 ใน 10 คนของพนักงานในปัจจุบันกำลังประสบความผิดหวังในหน้าที่การงานและไม่เข้มแข็งพอที่จะมองหาทางเลือกใหม่ๆ อีกทั้งรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ข้อคิดเห็นและเรื่องราวจากพนักงานเหล่านั้นถูกนำมาวิเคราะห์และเรียบเรียงออกมาเป็นทฤษฎีแนวคิดในการปรับชีวิตและงานเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในบริบทของโลกการทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ Covid-19 เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกมีสองบท กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานกับตัวเราและสิบสาเหตุที่ทำให้ชาววัยทำงานเผลอไขว้เขวออกนอกลู่นอกทาง ส่วนที่สองมีสองบท กล่าวถึงแนวคิด 4S และวิธีการที่ผู้เขียนแนะให้นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานของตนเอง ทั้งหมดก็เพื่อความอยู่รอดในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้

9786161845100 6161845105


การทำงาน -- แง่จิตวิทยา. -- 880-05
การเพิ่มประสิทธิภาพงาน. -- 880-06

BF481 / .ช275 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544