อาสา คำภา, 2524-

กว่าจะครองอำนาจนำ : การคลี่คลายขยายตัวของเครือข่ายในหลวง ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2490-2530 / อาสา คำภา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2564 [2021] - 34, 587 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดสยามพากษ์ ; ลำดับที่ 6 . - หนังสือชุดสยามพากษ์ ; ลำดับที่ 6. .

แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: ความเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายชนชั้นนำไทย พ.ศ. 2495-2535.

9786167667966 6167667969 9786167667973 6167667977


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2490-2530. -- 880-06
ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร. -- 880-07

JQ1745 / .อ575 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544