ภาณุดา วงศ์พรหม.

พลิกแผ่นดิน : จากใต้เงาปีกมหาอำนาจสู่อิสรภาพถาวรของกลุ่มประเทศในเอเชีย / ภาณุดา วงศ์พรหม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : Torch, 2564 [2021] - 448 หน้า : ภาพประกอบ.

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผู้คนบนโลกมนุษย์ยังเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ หาเลี้ยงชีพด้วยการออกล่าสัตว์มาเป็นอาหาร และเร่ร่อนไปมาเพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่าไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงค่อย ๆ มีพัฒนาการขึ้น และเริ่มดำรงชีวิตในแบบปักหลักสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อประทังชีวิต แล้วก็มีการคิดค้นวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อนานวันเข้า สภาพภูมิอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป พื้นดินซึ่งเคยทำกินได้กลับมีแต่ความกันดาร จึงต้องออกหาสถานที่ปักหลักแห่งใหม่ที่เหมาะแก่การดำรงชีวิตต่อไป. ในยุคการล่าอาณานิคมของเหล่าชาติมหาอำนาจตะวันตก เกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ไม่เว้นแม้ประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอย่างเช่น อินเดีย ต้องตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกชาติต่าง ๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน รวมไปถึง เกาหลี ที่ต้องตกเป็นอาณานิคมของ ชาวเอเชียด้วยกัน ก็คือ ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ จีน ก็ตาม ก็ยังเป็นเป้าหมายของชาติตะวันตกต่าง ๆ รวมทั้งญี่ปุ่นอีกด้วย ชาติมหาอำนาจในยุคล่าอาณานิคมเหล่านั้นเข้ามาได้อย่างไร และแผ่อำนาจขึ้นมาได้อย่างไร และประเทศในเอเชียประเทศต่าง ๆ ต้องต่อสู้อย่างยากเย็นเพียงใด จึงสามารถปลดแอกตนเองให้ได้รับอินสรภาพและสร้างชาติของตนให้เป็นปึกแผ่นเช่นในปัจจุบันได้.

9786165867832 6165867839


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์. -- 880-05
เอเชีย -- ประวัติศาสตร์. -- 880-06

DS525 / .ภ636 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544