เมษปภา สุดเพชร.

คู่มือการพยาบาลการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นในระยะคลอด / เมษปภา สุดเพชร. - [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 [2019] - 95 แผ่น : ภาพประกอบ.


การพยาบาลสูติศาสตร์. -- 880-04
ครรภ์ในวัยรุ่น. -- 880-05

WY157 / .ม753 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544