ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา / ปรีชา ส่งสัมพันธ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 162 หน้า.

9786165810814 6165810810


สัญญา -- ไทย. -- 880-04

KPT858 / .ป455 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544