จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ / ปรีดี พนมยงค์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 79 หน้า : ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ 87 ปี 27 มิถุนายน 2564.

โอวาทของผู้ประศาสน์การ / ปรีดี พนมยงค์ -- ธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว / สัญญา ธรรมศักดิ์ -- ธรรมศาสตร์กับการเมือง / ป๋วย อึ๊งภากรณ์ -- ธรรมศาสตร์คืออะไรและอะไรคือธรรมศาสตร์ / บุญชู โรจนเสถียร.

9786164881945 6164881943


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

LG395.ก239 / จ63 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544