พงศ์วัชร ฟองกันทา.

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ = Research for learning development / Research for learning development พงศ์วัชร ฟองกันทา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ลำปาง : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2564 [2021] - 254 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165886802 6165886809


การศึกษา -- วิจัย. -- 880-05
การเรียน -- วิจัย. -- 880-06

LB1028 / .พ25 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544