พรพรหม ย่อยสูงเนิน.

สรีรวิทยาระบบหายใจ = Physiology of respiratory system / Physiology of respiratory system พรพรหม ย่อยสูงเนิน. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาล้ัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 8,185 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9786163147752 6163147758


สรีรวิทยาการหายใจ. -- 880-05
ระบบการหายใจ. -- 880-06

WF102 / .พ434 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544