ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก = Handbook of clinical anatomy / Handbook of clinical anatomy ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 7, 206 หน้า : ภาพประกอบ.

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ-- ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน -- ระบบทางเดินอาหาร -- ระบบหัวใจและหลอดเลือด -- ระบบหายใจ.

9786163147806 6163147804


กายวิภาคศาสตร์. -- 880-05

QS4 / .ข245 2564ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544