รูส์-สมิต, คริสเตียน, ค.ศ. 1961-

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Christian Reus-Smit ; กษิร ชีพเป็นสุข แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : Bookscape, 2565 [2022] - 247 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: International relations : a very short introduction. 1st ed. 2020.

1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไร -- 2. การจัดระเบียบอำนาจหน้าที่ทางการเมืองระดับโลก -- 3. ทฤษฎีคือมิตรของท่าน -- 4. สงคราม -- 5. เศรษฐกิจ -- 6. ลัทธิ -- 7. วัฒนธรรม -- 8. รัฐศาสตร์ที่จำเป็น.

9786168313039 6168313036


880-05 -- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.

JZ1242 / .ร75 2565

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544