จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด กับการเมืองไทยสมัยใหม่ / Phibun and La-iad in modern Thai politics บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สฏฐภูมิ บุญมา = Phibun and La-iad in modern Thai politics / editors Charnvit Kasetsiri and Sathaphum Boonma. - พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม). - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2564 [2021] - 552 หน้า : ภาพประกอบ.

9786168292075 6168292071


แปลก พิบูลสงคราม, จอมพล, 2440-2507.
ละเอียด พิบูลสงคราม, ท่านผู้หญิง, 2446-2527.


การสัมมนาจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (2536 :


นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ. -- 880-05
คู่สมรสนายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติ. -- 880-07
ชาตินิยม -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ศตวรรษที่ 20. -- 880-09


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ศตวรรษที่ 20. -- 880-08

DS584 / .จ54 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544