การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ = Palliative care : application of knowledge to practice / Palliative care : application of knowledge to practice เยาวรัตน์ มัชฉิม บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565 [2022] - 252 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทที่ 1 วิวัฒนาการของการดูแลแบบประคับประคอง -- บทที่ 2 ปรากฏการณ์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะท้าย -- บทที่ 3 การจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะท้าย -- บทที่ 4 การบอกความจริง: เมื่อครอบครัวต้องปกปิดความจริง -- บทที่ 5 การจัดการความปวดที่จัดการยากในผู้ป่วยมะเร็ง : กรณีศึกษา -- บทที่ 6 ภาวะไร้พลังอำนาจ (Powerlessness) ในผู้ป่วยวิกฤต : กรณีศึกษา -- บทที่ 7 การดูแลเพื่อตอบสนองความหวังในผู้ป่วยระยะท้าย : กรณีศึกษา -- บทที่ 8 การดูแลเพื่อตอบสนองความปรารถนาครั้งสุดท้าย : กรณีศึกษา.

9786165888578 6165888577


การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง. -- 880-04
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. -- 880-05

WB310 / .ก58 2565

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544