นพดล ชำนาญพล.

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI = Acute ST-segment elevation myocardial infarction / Acute ST-segment elevation myocardial infarction นพดล ชำนาญพล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด, 2563 [2020] - 168 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทที่ 1 นิยามและการวินิจฉัยโรค -- บทที่ 2 พยาธิสรีรวิทยา -- บทที่ 3 การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI -- บทที่ 4 การรักษาเพื่อเปิดการไหลเวียน -- บทที่ 5 การรักษาเพื่อเปิดการไหลเวียน ในกรณีจำเพาะ -- บทที่ 6 การรักษาผู้ป่วยหลังภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI -- บทที่ 7 ภาวะแทรกซ้อนหลังภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI และการรักษา -- บทที่ 8 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยไม่มีหลอดเลือดหัวใจอุดตัน.

9786165771962 6165771963


880-05 -- กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด -- การวินิจฉัย.
880-06 -- กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด -- การรักษา.

WG282 / .น33 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544