จันทนา ผลประเสริฐ.

โรคเอ็มดีเอสในประเทศไทย = Myelodysplastic syndromes (MDS) in Thailand / Myelodysplastic syndromes (MDS) in Thailand จันทนา ผลประเสริฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021] - 142 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786164076662 6164076668


โรคไขกระดูกเสื่อม. -- 880-05

WH385 / .จ633 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544