อานนท์ จำลองกุล.

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel / Law and ethics for medical personnel อานนท์ จำลองกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022] - 165 หน้า.

9789740340935 9740340938


กฎหมายการแพทย์ -- ไทย. -- 880-05
จรรยาบรรณทางการแพทย์ -- ไทย. -- 880-06

KPT3098 / .อ63 2565

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544