ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

42 พระประวัติบุคคลสำคัญ. - พระนคร, บรรณาคาร, 2509. - 577 หน้า. ภาพประกอบ.


ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.5 / .ด65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544