ศิริพร วัชชวัลคุ.

ญี่ปุ่นในศตวรรษใหม่ : หนังสือรวมบทความวิจัย. เล่ม 1 / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 138 หน้า.

9786164881587 6164881587


การพัฒนาชุมชน -- ญี่ปุ่น. -- 880-05
การพัฒนาชุมชน -- ไทย. -- 880-06
สถาปัตยกรรม -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ -- ญี่ปุ่น. -- 880-07
สถาปัตยกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ญี่ปุ่น. -- 880-08
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ญี่ปุ่น. -- 880-09

HN46.ญ6 / ศ64 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544