รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 16 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021] - 423 หน้า.


กฎหมาย -- ไทย. -- 880-03
กฎหมายแพ่ง -- ไทย. -- 880-04
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย. -- 880-05
กฎหมายอาญา -- ไทย. -- 880-06
กฎหมายแรงงาน -- ไทย. -- 880-07
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย. -- 880-08
กฎหมายปกครอง -- ไทย. -- 880-09
มรดกและการรับมรดก -- ไทย. -- 880-10
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-11
ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย. -- 880-12
หุ้นส่วน -- ไทย. -- 880-13
ละเมิด -- ไทย. -- 880-14

KPT68 / .ร547 2564 ภ. 1 ล. 16

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544