จำรูญ ยาสมุทร.

รายงานและบทความการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ / โดย จำรูญ ยาสมุทร และคนอื่นๆ. - เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ส่งเสริมธุรกิจ, 2521. - 381 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


ยาเสพติด.

HV5840.ท9 / จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544