คันถ์ชิด อินทชาติ.

คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสันติ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอกรัตน์การพิมพ์, 2520. - 188 หน้า.


กฎหมายระหว่างประเทศ.

JX3695.ท9 / ค6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544