ประทุมวรรณ สุพรรณโอชากุล.

คู่มือสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 3 : ตรงตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)... / โดย ประทุมวรรณ สุพรรณโอชากิจกุล. - กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [2533?] - 367 หน้า : ภาพประกอบ.


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- ไทย -- คู่มือ.

HJ1360.57 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544