อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางชวนชื่น นิติทัณฑ์ประภาศ. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2533. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533.

อันตรายจากเคมีภัณฑ์ -- โภชนาการในมิติใหม่ -- ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับอาหาร โดย โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ -- โรคเนื้อตายในผู้ป่วยเบาหวาน -- เล็บขบ โดย ประสพ นิติทัณฑ์ประภาศ -- ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พุทธศักราช 2491 -- เงินคงคลัง -- คำอธิบายพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดย อิสระ นิติทัณฑ์ประภาศ.


ชวนชื่น นิติทัณฑ์ประภาศ, 2447-2533.
นิติทัณฑ์ประภาศ (นาม)


การคลังสาธารณะ.
เบาหวาน.
โภชนาการ.

HJ1360.56 / .อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544