จีน : ขุมทองของนักลงทุน / โดย Duan Lisheng ... [และคนอื่นๆ] ; สมชัย วลิตวรางกูร บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ชมสมัย, 2536. - 144 หน้า : ภาพประกอบ.


การลงทุนของไทย -- จีน.


จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- การค้า -- จีน.
จีน -- การค้า -- ไทย.

จีนศึกษา

HG5782 / .จ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544