แอลเลทซเฮาเซอร์, แอล.

เจ้าธุรกิจหลักทรัพย์โนมูระ / แอล แอลเลทซเฮาเซอร์ ; แปล สันติ อิศโรวุธกุล ; บรรณาธิการ สันติ ตั้งรพีพากร. - กรุงเทพฯ : โกลเบิ้ล เบรน, 2534. - 480 หน้า.

9747687038


โนมูระที่ 2, โศกูซิจิ, ค.ศ. 1878-1945.


บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ.

HG5780.น9 / อ84

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544