เสรี ลีลาลัย.

ไขปัญหาหุ้นไทย / เสรี ลีลาลัย. - กรุงเทพฯ : เบี้ยฟ้า, 2535. - 214 หน้า : ภาพประกอบ.


หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย.

HG5750.56 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544