แรงงานในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ กิจการโรงแรม กิจการขนส่งทางน้ำ / ฝ่ายเผยแพร่ข้อมูล มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน. - ม.ป.ท. : มูลนิธิ, 2531. - 167 หน้า : ตาราง.


การพิพาทแรงงาน -- ไทย.
สหภาพแรงงาน.

HD8039.ห7 / อ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544