กมลลักษณ์ โตสกุล.

สิทธิผู้บริโภค. - กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารกรุงเทพ, 2523. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.


การคุ้มครองผู้บริโภค.
อาหารเป็นพิษ.

HC79.ผ7 / ก4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544