สมุนไพรบำบัด / บรรณาธิการ สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล. - กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2528. - 48 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสาร ; อันดับที่ 7. .


โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.


สมุนไพร.
เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ส47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544