กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. - 36, 217 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ปรัชญาและวิธีการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์การเมือง โดย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ -- ประวัติศาสตร์กับมานุษยวิทยา : เอกภาพของการศึกษาความเคลื่อนไหว ของสังคมไทย โดย อานันท์ กาญจนพันธุ์ -- แนวการศึกษาและความเป็นจริงให้สังคม : การศึกษาสังคมไทยเชิงมานุษยวิทยา โดย ชยันต์ วรรธนะภูติ.


เศรษฐศาสตร์ -- แง่การเมือง.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.


ไทย -- ภาวะสังคม.

HB75 / .ก34

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)