พจน์ ปุษปาคม.

ละเมิด / พจน์ ปุษปาคม. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่งเนติบัณฑิตสภา, 2530. - ก-ฐ, 799 หน้า.

แก้ไขเพิ่มเติมจาก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด.


ละเมิด -- ไทย.

HF1382.6.ล5พ22 / 2530

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544